Декан медичного факультету №4,
доктор медичних наук, професор
СОРОКМАН ТАМІЛА ВАСИЛІВНА


Dean of the Medical Faculty #4,
Doctor of Medical Science, Professor
SOROKMAN TAMILA


Заступник декана медичного факультету №4,
кандидат медичних наук, доцент

САЖИН СЕРГІЙ ІППОЛІТОВИЧ


Deputy Dean of Medical Faculty #4, Candidate of Medical Science, Associate Professor
SAZHYN SERHII


Фахівець деканату медичного факультету №4
КЛАЦИК ІВАННА ВАЛЕРІЇВНА


Inspector of Dean-office of Medical Faculty #4
KLATSYK IVANNA


Фахівець деканату медичного факультету №4
ЦИЦИУ ВЕРОНІКА ДОРЕЛІВНА


Inspector of Dean-office of Medical Faculty #4
TSYTSYU VERONIKA