Вчена рада факультету

Сорокман Таміла Василівна  д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики, декан медичного факультету №4  голова;
Дейнека Святослав Євгенович  д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології  заступник голови;
Кушнір Оксана Василівна  к.мед.н., старший викладач кафедри гігієни та екології  секретар;

Борейко Лілія Дмитрівна  к.мед.н., доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;
Власик Леонід Іванович  д.мед.н., професор, завідувач кафедри гігієни та екології;
Гайдуков В’ячеслав Анатолійович  к.мед.н., доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;
Дорошко Володимир Антонович  к.мед.н., доцент кафедри патологічної фізіології;
Жуковський Олег Михайлович  к.мед.н., доцент кафедри гігієни та екології;
Заморський Ігор Іванович  д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології;
Кишкан Інна Григорівна  к.мед.н., доцент кафедри фармакології;
Ластівка Ірина Володимирівна  к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та медичної генетики;
Макарова Олена Вікторівна  к.мед.н., доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;
Міхєєв Андрій Олександрович  к.б.н., доцент кафедри мікробіології та вірусології;
Перепелюк Марія Дмитрівна  к.мед.н., старший викладач кафедри патологічної фізіології;
Плеш Ігор Антонович  д.мед.н., професор, завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;
Ротар Діана Вікторівна  к.мед.н., доцент кафедри мікробіології та вірусології;
Сажин Сергій Іпполітович  к.мед.н., асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, заступник декана медичного факультету №4;
Філіпова Людмила Олегівна  к.мед.н., доцент кафедри патологічної фізіології;
Філіпець Наталя Дмитрівна  к.мед.н., доцент кафедри фармакології;
Фундюр Наталія Миколаївна  к.мед.н., доцент кафедри гігієни та екології;
Хомко Олег Йосипович  к.мед.н., доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;
Швигар Леонід Володимирович  к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та медичної генетики;
Муслімов Кірім Ідрісович  студент ІV курсу медичного факультету №4 (спеціальність “Лабораторна діагностика”, ОКР – “бакалавр”);
Варфоломеєва Зоряна Юріївна  студентка VІ курсу медичного факультету №4 (спеціальність “Педіатрія”);
Куксанова Ксенія Павлівна студентка ІI курсу медичного факультету №4 (спеціальність “Технології лікування та медичної діагностики”).
Рудан Ксенія Володимирівна- студентка V курсу медичного факультету №4 (спеціальність “Педіатрія”);
 
(згідно Наказу № 293-АДМ від 30 серпня 2013 р. Про персональний склад Вченої ради медичного факультету №4)