Склад деканату

д.мед.н., професор, декан факультету
Сорокман Таміла Василівна

к.мед.н., доцент, заступник декана
Сажин Сергій Іпполітович

Провідний фахівець І категорії
Верховецька Юлія Андріївна

Старший інспектор
Клацик Іванна Валеріївна