Склад деканату

д.мед.н., професор, декан факультету Сорокман Таміла Василівна

д.мед.н., професор, декан медичного факультету ✓4 Сорокман Таміла Василівна

к.мед.н., доцент, заступник декана Сажин Сергій Іпполітович

к.мед.н., доцент, заступник декана
Сажин Сергій Іпполітович

Провідний фахівець І категорії Нерода-Сокорська Альбіна Олегівна

Старший інспектор
Клацик Іванна Валеріївна