Студентський деканат

Студентський деканат – це самостійна громадська організація студентів по реалізації функцій самоуправління, які визначаються адміністрацією факультету і здійснюється студентами.Студентський деканат забезпечує співпрацю студентської навчальної частини з адміністрацією факультету, виражає і захищає права студентів, організовує виконання рішень зборів студентської навчальної частини факультету, співпрацює з іншими органами студентського самоврядування.Студентський деканат медичного факультету № 4 – був створений та працює згідно із положенням про органи студентського самоврядування у Буковинському державному медичному університеті. У структурі студентського деканату факультету передбачені комісії: навчальна, наукова, інформаційно-правова та соціально-психологічних питань, міжнародних зв’язків, спортивно-оздоровча, суспільно-корисної праці та побуту студентів

Студентський декан медичного факультету ✓4, голова навчальної комісії.

Заступник студентського декана, голова комісії соціально-психологічних питань, староста 5 курсу спеціальності “Педіатрія”.

Голова суспільно-корисної праці, староста 6 курсу спеціальності “Педіатрія”.

Голова комісії побуту студентів, староста 1 курсу спеціальності “Медсестринство” (ОКР бакалавр).Голова міжнародних зв’язків, староста 1 курсу спеціальності “Медична психологія”.