Програма подвійного диплому

У 2017 році Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» та «Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu» (Вища школа наук про здоров’я) м. Жирардув, Республіка Польща уклали угоду про науково-педагогічну співпрацю, відповідно до якої виші є партнерами в програмі видачі подвійних дипломів випускникам за спеціальністю «Медсестринство» (освітній ступінь – бакалавр).
З 2017-2018 навчального року реалізується спільна навчальна програма, яка дозволила студентам отримати подвійний диплом за спеціальністю «Медсестринство» на першому бакалаврському рівні вищої освіти, а саме диплом бакалавра Буковинського державного медичного університету та диплом бакалавра Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (Польща). Програма виконується в рамках академічної мобільності –осінній семестр на базі Буковинського державного медичного університету та весняний семестр на базі Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu